DET MOBILA SLAKTERIET KOMMER DIREKT TILL GÅRDEN

 ”Det här är nästa steg i den redan världsberömda svenska djuromsorgsmodellen, att ta bort transporter i samband med slakt är ytterligare ett sätt att ta hänsyn till djurens välbefinnande. Kvaliteten på köttet ökar också, det är på alla sätt ett vinnande koncept som vi lanserar nu, säger Britt-Marie Stegs, grundare av Hälsingestintan”

Hälsingestintans satsning på mobila slakterier för fullvuxna nötkreatur är det första i Europa.

Konstruktionen är världsunik och helt autonom,  med egen elektricitet, eget vatten och egen värme.

Det mobila slakteriet i består av två ekipage som innehåller dels en dragbil med kontor och omklädning samt ett släp som innehåller själva slakteriet, dels en dragbil med släp med kylförvaring av kött.

Slakteriet åker direkt till gården där uppfödaren har sina djur och genomför en så stressfri slakt som möjligt. En veterinär är med på plats för att säkerställa djurens välbefinnande. Djurens förs till slaktbilen av bonden, som djuren känner väl igen.

Slakteriet är självförsörjande på vatten och el. Kapaciteten på ekipaget varierar men med grundbemanningen fem personer slaktar man upp till trettio djur om dagen. Köttet transporteras till vår hängningshall för mörning och vårt eget styckeri. Målsättningen i slaktprocessen är att ta hand om så mycket som möjligt av djuret. Även avfallet kommer att användas till biogastillverkning.

Det finns många fördelar med det mobila slakteriet. Utvalda gårdar med stressfri slakt är något som många konsumenter frågar efter.

Arbetet med det unika mobila slakteriet har varit inspirerande på många plan.
-Det har varit en fantastisk resa. Hälsingestintan drivs av att leda utvecklingen hela tiden. Att värna och måna om alla delarna i processen. Från hage till gaffel. Det gillar vi, säger Britt-Marie Stegs.

Professor emeritus Bo Algers från Statens Lantbruksuniversitet, på institutionen för djurens välmående och hälsa  säger;

”En god djuromsorg gör djuren mindre stressade vilket ger en bättre köttkvalitet och hållbarhet. Det är ett komplext samband mellan stress och köttkvalitet. En hantering som innebär att djuret utsätts för stress före slakt kan orsaka förändringar i pH-förlopp och förbrukning av glykogen som kan leda till sämre köttkvalitet. Sämre vattenhållningsförmåga i form av PSE (Pale, Soft and Exudative) och DFD (Dark, Firm and Dry) förekommer i större omfattning när djuret utsätts för stress. Belastningen strax innan slakt utvecklar en kraftig laktatbildning direkt efter slakt som i kombination med hög temperatur leder till att muskelproteinerna denatureras och köttkvaliteten reduceras speciellt vad gäller saftighet och färg. Om reserverna av glykogen är förbrukade vilket kan förekomma när djuret t.ex. har förbrukat mycket energi i samband med transport eller dålig hantering på slakteri kan mindre mängder laktat bildas och det slutliga pH kan därför inte heller sjunka till samma låga nivåer som är normalt, vilket påverkar hållbarheten negativt.”

”Det här är ett mycket välkommet initiativ. Utvecklingen av gårdsnära små slakterier har fullkomligt exploderat de senaste åren vilket visar att människor verkligen vill ha kött från djur som levt ett bra liv och som sluppit långa transporter, säger fd landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Den här utvecklingen kan nu få en ännu större skjuts i om med att det nu finns ett slakteri som kan komma direkt till gården. Svenska bönder och uppfödare är oerhört skickliga och jag välkomnar alla nya idéer som förbättrar lönsamhet och kvalitén i det svenska köttet och som ger oss ännu bättre djurskydd. ”