EU DISKUTERAR GÅRDSSLAKT SOM ALTERNATIV TILL LÅNGA DJURTRANSPORTER

PRESSRELEASE 2019-02-07

EU DISKUTERAR GÅRDSSLAKT SOM ALTERNATIV TILL LÅNGA DJURTRANSPORTER

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker, stod som värd tillsammans med Bo Algers, Professor Sveriges Lantbruksuniversitet, moderator för ett seminarium på temat mobilslakt i EU-parlamentet, Bryssel, i veckan.

Hälsingestintan introducerade 2014 Europas första mobila slakteri för lantbrukare och uppfödare som vill undvika långa och stressande djurtransporter för sina bestånd. Mobilslakteriet och den för djuren mer skonsamma ”Hälsingemetoden” har rönt mycket uppmärksamhet både i Sverige och Europa.

Mats Markgren, VD, Hälsingestintan, ”-Det är mycket glädjande att Hälsingemetoden med mobila slakterier diskuteras inom EU det ger oss än mer skäl att fortsätta leverera våra produkter från djur som haft ett värdigt liv och fått ett värdigt avslut. Vi ser gärna att fler företag i Europa följer oss i denna riktning och levererar kött på sin inhemska marknad från djur som fötts upp på gårdarna och inte utsatts för långa stressande djurtransporter.”

Bo Algers, veterinär och professor emeritus Sveriges Lantbruksuniversitet,modererade seminariet och berättar, ”- Slakt direkt på gården ger den bästa djurvälfärden genom att de stressfyllda momenten vid slakttransporter och vistelse på slakteriet försvinner. För djuren är detta det absolut bästa. Det är mycket positivt att frågan nu diskuteras inom EU och att fler producenter intresserar sig för metoden.”

KONTAKT

Mats Markgren, VD Hälsingestintan

073-027 70 09

mats.markgren@halsingestintan.se