Beslut att avbryta emission Hälsingestintan AB 2018-10-12

Hälsingestintan AB (publ) har erbjudit investerare att teckna aktier i bolagets nyemission under september-oktober 2018. Emissionen villkorades av att aktier tecknades till ett värde av minst 8 000 000 kr. Styrelsen kan konstatera att så inte skett, och har därför beslutat att avbryta emissionen. Detta innebär att de som tecknat sig för aktier i nyemissionen inte kommer att ges möjlighet att förvärva aktier i bolaget.

Hälsingestintans styrelse och företagsledning vill tacka de investerare som anmält intresse för att investera i Hälsingestintan och i den goda djuromsorg och kvalitet som bolaget står för.

Kontakt:

Mats Markgren, VD mats.markgren@halsingestintan.se, 073-027 70 09

Rebecka Borg, CFO, rebecka.borg@halsingestintan.se, 076-309 72 39

Förlängd teckningstid nyemission Hälsingestintan AB 2018-10-01

Styrelsen för Hälsingestintan AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden avseende aktier i bolagets nyemission till och med den 11 oktober 2018

Anmälningssedel Hälsingestintan

Inbjudan nyemission Hälsingestintan AB 2018-09-14  (publ)

Teckningstid: 14 september–11 oktober 2018

Annons nyemission Hälsingestintan

Investeringsmemorandum

För teckningsanmälan via web med BankID:

Teckningsanmälan (via Aktieinvest)