Förlängd teckningstid Hälsingestintan AB nyemission

Styrelsen för Hälsingestintan AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden avseende aktier i bolagets nyemission till och med den 11 oktober 2018

Se för investerare för mer information gällande nyemission