FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE VÅR MÄRKNING

Idag har vi blivit intervjuade av Radio Gävleborg. De ställde frågor om vårt gårdsslaktade kött. Med anledning av deras frågor förstår vi att det behövs ett förtydligande om hur det går till:

Allt kött som slaktats på gården utan transporter till ett slakteri märks med Etiskt kött på förpackningen. Där står tydligt utskrivet att det är slaktat på gården, vilken ras djuret är och så kan man scanna en QR-kod med sin telefon. Därinne möter man bonden som producerat exakt den köttbiten du håller i din hand. Vi har fullständig spårbarhet via digital kontroll över hela kedjan från det levande djuret och ända ut på köttförpackningen. Det är vi mycket stolta över. Vi förändrar något som ingen trodde skulle vara möjligt. Vi ger djuren en så stressfri slakt vi kan och skapar en välkommen pålitlig och direkt kontakt mellan bonde och konsument.

Innan vi bestämde oss för att bygga det mobila slakteriet kom allt kött från slakterier där djuren har åkt transport. Det sortimentet finns fortfarande kvar i mindre volymer och säljs till butiker som själva skivar och packar ut köttet. Butikerna märker själva med den etikett vi visar nedan. Ibland är det djur som slaktats på något av de vanliga slakterierna ibland är det djur som kommer ifrån närliggande gårdar och körts till den plats där vårt mobila slakteri står uppställt.

Vi har ett gott samarbete med våra bönder och de hjälper till så gott de kan med att samla ihop sina egna djur så att det blir tillräckligt många för att det ska fylla en hel arbetsdag. När vi nått det målet kommer inget kött längre att komma från djur som transporterats till ett slakteri. Resan pågår och snart är vi där!

För att aldrig vilseleda någon konsument visar vi nedan hur märkningen ser ut för de två sortimenten.

Till sist – tack alla ni duktiga djuruppfödare som är med på vår resa, och tack alla ni konsumenter som hejar på och stöttar oss i kampen för bättre djuromsorg – godare kött!