HÄLSINGEMETODEN FÖR ÖKAD VÄRDIGHET

Hälsingestintan introducerar sortimentet Vårt eget kött – HÄLSINGEMETODEN för full transparens och ökat producentansvar genom alla led i produktionen av både nöt och fläskkött.

 

2014 introducerade Hälsingestintan vårt mobila slakteri för nötkött på den svenska marknaden och kunde därmed helt undvika djurtransportmomentet i vår produktion. Fem år av produktion i nära samarbete med utvalda gårdar och uppfödare har hjälpt oss att förfina arbetssättet och vi kan konstatera att vår metod innebär ökad värdighet för djuren. Detta är något som uppskattas hos konsumenter som medvetet väljer kött från djur som levt ett bättre liv.

För att öka tydligheten i vår kommunikation till konsumenter inför Hälsingestintan etiketter på hela vårt gårdsslaktade sortiment märkta med Vårt eget kött – Hälsingemetoden.

 

HÄLSINGEMETODEN innebär:

  • Inga stressande djurtransporter – hela transportmomentet med lastning- transport, avlastning och uppstallning i en obekant miljö är eliminerat.
  • Hälsingestintan kommer med det mobila slakteriet till gården där djuret är uppfött – alternativt slaktas djuren hemma på ett gårdsslakteri.
  • Djuren hålls ihop i sin grupp och cirkeln sluts därmed hemma på gården
  • Köttet kvalitetsmöras genom bäckenbenshängning, vilket ger en ökad mörhet jämfört med traditionell hängmörning. 
  • Spårbarhet med gårdsinformation direkt tillgänglig för konsumenten i butik.
  •  Visuell kvalitetsbesiktning – handstyckade produkter.
I
”- Genom att vi åker ut till gården så sluts cirkeln där. Djuren befinner sig i sin invanda miljö och bland välbekanta människor som med stort engagemang hjälper till och ser till så att djuren får ett värdigt avslut. De nya etiketterna gör det tydligare för kunder som väljer kött från djur som inte utsätts för stressande transporter”, säger Mats Markgren, VD. 

KONTAKT

Mats Markgren, VD Hälsingestintan

073-027 70 09

mats.markgren@halsingestintan.se

halsingestintan.se

MEDIA

Produktbilder

Vårt eget kött – Hälsingemetoden etikett                    JPG, Full image size, 300 dpi

Hälsningestintan AB säljer gårdsslaktat, spårbart och bäckenbenshängt hängmörat kvalitetskött till de stora livsmedelskedjorna över hela landet. Företaget har fram till idag genomfört flera viktiga och banbrytande innovationer såsom det mobila slakteriet där slakttransporter elimineras samt den unika digitala spårbarhetslösningen från gård till gaffel.