HÄLSINGESTINTAN INFÖR NYA FÖRPACKNINGAR ANPASSADE FÖR ÅTERVINNING

Hälsingestintan inför transparenta plasttråg vilket underlättar återvinning av plast hos landets återvinningscentraler. 

Som företag strävar Hälsingestintan efter att i möjligaste mån producera livsmedel på ett hållbart och för konsumenten säkert sätt. Våra uppskattade köttprodukter förpackas för att bibehålla smak och kvalite samt möta de hygienkrav som ställs på färska råvaror. För konsumentförpackat kött använder vi därför plasttråg för färdigskivade köttdetaljer. Från och med maj slutar Hälsingestintan att använda tråg av svart plast vilket försvårar sortering vid återvinning och ersätter dessa med tråg av genomskinlig plast av PP-typ.

Tillskillnad från svarta plasttråg kan transparenta tråg lättare urskiljas och eftersorteras vid landets återvinningscentraler. Detta beror på att den teknik som används vid sortering har svårt att identifiera plastförpackningar i mörka färger

Mats Markgen, VD Hälsingestintan ”Vi tar vårt producentansvar på största allvar samtidigt som vi ytterligare bidrar till ökad återvinning av förbrukningsmaterial som plast. Genom att    vi inför förpackningar som lättare kan återvinnas istället för att gå till förbränning sker inte konsumenternas källsortering av våra förpackningar förgäves”

KONTAKT

 

Mats Markgren, VD Hälsingestintan

073-027 70 09

mats.markgren@halsingestintan.se

 

halsingestintan.se

 

MEDIA

 

  • Hälsingestintan – Vårt eget kött, transparent tråg (jpg, 150 dpi)

 Hälsningestintan AB säljer gårdsslaktat, spårbart och hängmörat kvalitetskött till de stora livsmedelskedjorna över hela landet. Företaget har fram till idag genomfört flera viktiga och banbrytande innovationer såsom det mobila slakteriet där slakttransporter elimineras samt den unika digitala spårbarhetslösningen från gård till gaffel.