HÄLSINGESTINTAN INLEDER NYTT SAMARBETE MED BONA GÅRD

Bona Gård på Munsö mitt i Mälaren befinner sig mitt i en spännande omställning där framtidens förväntade minskning i köttkonsumtion möts med långtgående satsningar på kvalitet i kombination med hållbarhet och etik.
En resa som förutsätter den typen av innovationer och nytänkande som Hälsingestintan idag är ensam om att kunna leverera.

Hälsingestintan, med rötterna i Järvsö, har i dagarna ansvarat för omhändertagandet av Bona Gårds besättning av ca ett fyrtiotal naturbetesdjur av rasen Hereford. Sedan ca tre år tillbaka har de fritt betat markerna runt Bona Gård där den drivande principen för uppfödningen är att bevara djurens naturliga beteende så långt möjligt och den principen omfattar hela livscykeln.

”- Bona Gård är precis den typen av lokalt lantbruk med en sund filosofi till djur och natur som vi delar. Vi är mycket glada för samarbetet hittills och hoppas få förtroendet i många år framöver”, säger Mats Markgren VD på Hälsingestintan.

Efterfrågan på kött från naturbetesdjur är redan stor och beror till stor delen på den höga kvaliteten. Men allt pekar på att i framtiden kommer det dessutom att ställas ännu högre krav på köttets etiska och hållbara profil. Där hela livscykeln vägs in i valet av leverantör. Här har Bona Gård en stor fördel, eftersom hela gården drivs efter den principen redan idag.

”- Vi och Hälsingestintan delar synen på hur djur och natur ska behandlas. Därför känns det så skönt att vi inleder ett långtgående samarbete redan från starten. Detta är vår första besättning Hereford och vi hoppas kunna förse våra lokala kunder i Mälarområdet och Storstockholm med etiskt och hållbart producerat kött i många år framöver”, säger Adam Giertta drivande bakom Bona Gård.

Bona Gårds första leveranser av etiskt och hållbart kvalitetskött beräknas nå konsumenter under november 2018.

Media:

Mats och Adam (jpg)

Hälsingestintan mobilslakteri (jpg)

Kontakt

Adam Giertta, Bona Gård

+ 46 70 588 44 05

adam@bonagard.se

Bonagard.se

 

Mats Markgren, VD Hälsingestintan

073-027 70 09

mats.markgren@halsingestintan.se

halsingestintan.se

 

Bona Gård AB omfattar idag ca 800 hektar på norra delen av Munsö, mitt i Mälaren. Förutom en besättning av Hereford levererar gården spannmål till livsmedelsindustrin och erbjuder viltkött säsongsvis.

Hälsningestintan AB säljer gårdsslaktat, spårbart och hängmörat kvalitetskött till de stora livsmedelskedjorna över hela landet. Företaget har fram till idag genomfört flera viktiga och banbrytande innovationer såsom det mobila slakteriet där slakttransporter elimineras samt den unika digitala spårbarhetslösningen från gård till gaffel.