HÄLSINGESTINTAN LANSERAR FRILANDSGRIS

HÄLSINGESTINTAN LANSERAR FRILANDSGRIS

Sortimentet utökas med produkter från frigående gris. 

Stockholm 8 oktober, 2018: Under hösten utökar Hälsingestintan sitt rikstäckande sortiment av kött med FRILANDSGRIS från Solgården i Nävlinge utanför Kristianstad. Med lanseringen av Hälsingestintan färs och styckdetaljer från grisar som går ute året om breddar Hälsingestintan sitt sortiment med ytterligare ett köttslag och med fortsatt fokus på hög kvalitet och god djuromsorg.

Mats Markgren VD Hälsingestintan, ”Med all den positiva respons vi får från uppfödare och konsumenter för vårat gårdsmärkta nötkött har vi sett en efterfrågan i marknaden för ytterligare köttslag med samma kvalité och omsorg för djuren. När vi kom i kontakt med Solgården som är uppfödare av utegrisar såg vi att deras synsätt på köttproduktion stämde väl överens med Hälsingestintans värderingar och kvalitetskrav”

Uppfödning av frilandsgris sker på öppen betesmark där grisarna föds upp med tillgång till hyddor för utegrisning där grisarna går fritt. Utegrisning innebär en större manuell arbetsinsats jämfört med konventionell grisuppfödning vilket medför en högre kostnad för djurhållning.

Hälsingestintans FRILANDSGRIS finns hos Hälsingestintans återförsäljare och detaljister under hösten.

Hälsingestintan FRILANDSGRIS sortiment

OM HÄLSINGESTINTAN

2014 införde Hälsingestintan Europas första mobila gårdsslakteri, ett rullande alternativ där slakten sker på gården så att stressande och köttförstörande transporter undviks.

Hälsingestintan använder en unik elektronisk teknik som vi kallar GÅRDSMÄRKT där varje kött- och styckningsdetalj kan spåras från gård till bord. Vår målsättning är köttproduktion i en stressfri miljö där djuren tas om hand på bästa sätt under hela sin livscykel.

Producenter och leverantörer till Hälsingestintan har ett högt förtroende för det vi gör och upplever direkt resultatet av att god djuromsorg uppnås genom att undvika stressande situationer för djuren, i synnerhet i samband med slakt.

Lika viktig är den uppskattning vi får från detaljister och konsumenter att en medveten köttkonsumtion börjar med god djuromsorg vilket ger en hög kvalitet och resulterar i ett godare kött.

Hälsingestintan levererar etiskt producerat kvalitetskött från utvalda gårdar över hela landet

PRESSKONTAKT

Mats Markgren VD Hälsingestintan, mats.markgren@halsingestintan.se, 073-027 70 09

MEDIA

Produktbilder Hälsingestintan FRILANDSGRIS

  • Hälsingestintan Fläskfärs (jpg)
  • Hälsingestintan Blandfärs (jpg)
  • FRILANDSGRIS i utemiljö (high-res)
  • FRILANDSGRIS i utemiljö (high-res)
  • All media 168 Mb (zip)