Hälsingestintans styckeri

Hälsingestintans eget styckeri ligger strax utanför Eskilstuna. Hit kommer köttet från det mobila slakteriet från gårdarna runtom i landet. Men först efter att köttet har hängmörats i hängningshallen är det redo att styckas. Anders Rydell är platschef med 27 års erfarenhet.

-All produktion sker här i Eskilstuna, säger han. Hälsingestintans filosofi är att man har full koll på hela kedjan: alla led i köttproduktionen.

På styckeriet jobbar de med alla detaljer. Varje styckare styckar ett helt djur, allt för att ha kontroll på detaljer och ett öga för kvalitet. Förpackningen sker med toppmodern teknik och full elektronisk spårbarhet.

Alla led i produktionen – för en bättre kvalitet, helt enkelt.