HÄLSINGESTINTANS NYA FÖRPACKNINGSDESIGN

Hälsingestintan stärker varumärkesprofilen och inför ny etikettdesign med tydligare information om att företagets köttproduktion sker utan stressande djurtransporter.

Hälsingestintan har sedan 2014 Europas enda mobila slakteri som åker till gården istället för att transportera levande djur till slakt. Vi kallar detta för Hälsingemetoden vilket innebär att kunder som köper Hälsingestintan – Vårt eget kött, alltid ska vara säkra på att köttet kommer från djur som inte utsatts för stressande djurtransporter. 

Den nya designen införs på samtliga produkter ur sortimentet Vårt eget kött för nöt och fläsk och beskriver våra egna riktlinjer som vi kallar Hälsingemetoden. 

”Hälsingemetoden innebär att cirkeln sluts hemma på gården. Djur som hanteras med värdighet och inga stressande djurtransporter. Det är sunt bondförnuft, som dessutom ger det finaste kött man kan tänka sig.” 

INGA STRESSANDE DJURTRANSPORTER 

Mats Markgren, VD Hälsingestintan ”Den nya etiketten kommunicerar direkt till konsument i butik med syftet att vara tydlig med att det går att välja kött från djur som inte utsatts för stressande transporter samt understryka att vår metod är unik på den svenska marknaden. Den valfriheten vill vi ge våra kunder!” 

KONTAKT 

Mats Markgren, VD Hälsingestintan 

073-027 70 09 

mats.markgren@halsingestintan.se 

halsingestintan.se 

MEDIA 

Hälsingestintan – Vårt eget kött, Nötfärsrulle (tiff, 300 dpi

Hälsingestintan AB säljer gårdsslaktat, spårbart och hängmörat kvalitetskött till de stora livsmedelskedjorna över hela landet. Företaget har fram till idag genomfört flera viktiga och banbrytande innovationer såsom det mobila slakteriet där slakttransporter elimineras samt den unika digitala spårbarhetslösningen från gård till gaffel.