Hälsingestintans integritetspolicy

(ver.2018-05-25)

Hälsingestintan, orgnr: 556568-3439 värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Hälsingestintan ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du skall känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Vi använder cookies för att göra upplevelsen bättre på vår web. Vill du som användare inaktivera användning av cookies hänvisar vi till dokumentation för den webbläsare du använder.

Vilken information sparar vi:

Hälsingestintan sparar information som e-post och postnummer för de användare som registrerat sig för vår VIP-klubb. Vi behandlar även personuppgifter som e-post och telefonnummer för beställningar som utförs i vår Gårdsförsäljning. Används betaltjänsten Swish behandlas namn och telefonnummer.

Vi använder personuppgifter för att:

1. Bearbeta bokningar och beställningar (fullgörande av avtal)
2. Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om beställningar eller annan relevant information i anslutning till din beställning. (fullgörande av avtal)
3. Betalningsförmedling via betaltjänsten Swish. (fullgörande av avtal)
4. Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden som medlem i VIP-klubb (berättigat intresse)
5. Analys av statistik och användarbeteenden på webbplats. (berättigat intresse)
6. Marknadsföra tjänster och produkter (berättigat intresse)
7. Genomförande av tävlingar och event (berättigat intresse)

Vi kommer bara att vidarebefordra dina personuppgifter till myndighet om det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att undanbe dig direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till registerutdrag

Som registrerad har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar för dig. Om du inkommer med en begäran om registerutdrag kan vi komma att behöva ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till den registrerade.

Rätt till radering

Genom att kontakta Hälsingestintan kan du som registrerad begära radering av de personuppgifter vi behandlar. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.