MOBILA SLAKTERIER GER SVENSKT KVALITETSKÖTT EN FRAMTID

Pressmeddelande 2014-06-03

”God djuromsorg, stressfri slakt i mobila slakterier och minskad klimatpåverkan, detta skapar ett etiskt kvalitetskött och det är framtidens kött”. Det konstaterade Hälsingestintans grundare Britt-Marie Stegs när hon i dag, tillsammans med landsbygdsminister Eskil Erlandsson och professor Bo Algers, presenterade Sveriges första mobila slakteri för nötdjur.

Mobila slakterier innebär att djuren inte behöver vare sig lastas eller transporteras till slakt. I stället kommer slakteriet till gården och djuren slaktas stressfritt i sin hemmiljö. Hälsingestintans satsning på etiskt kött och mobilt slakteri för fullvuxna nötkreatur är den första i hela Europa.

– I dag presenterar vi vårt koncept för framtidens kött, det etiska köttet. Vi arbetar intensivt med att utveckla den framtida optimala kedjan för svenskt kvalitetskött, vi har två mål – konsumenten ska få tillgång till smakrikt, hängmörat kött av hög kvalitet och djurhållningen ska vara världsledande. Med vårt mobila slakteri tar vi nu steget mot framtidens djurhållning och en hållbar matproduktion, säger Britt-Marie Stegs.

Sveriges landsbygdsminister ser fram emot att satsningen kommer igång.

– Det här är ett mycket välkommet initiativ. Utvecklingen av gårdsnära små slakterier har fullkomligt exploderat de senaste åren vilket visar att människor verkligen vill ha kött från djur som levt ett bra liv och som sluppit långa transporter, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Den här utvecklingen kan nu få en ännu större skjuts i och med att det nu finns ett slakteri som kan komma direkt till gården. Svenska bönder och uppfödare är oerhört skickliga och jag välkomnar alla nya idéer som förbättrar lönsamheten och kvaliteten i det svenska köttet och som ger oss ännu bättre djurskydd.

Metoden får stöd av vetenskapen. Bo Algers, veterinär och forskare, har en lång bakgrund inom djuromsorgsområdet och för honom är detta en dröm som blir sann.

– Slakt direkt på gården ger den bästa djurvälfärden genom att de stressfyllda momenten vid slakttransporter och vistelse på slakteriet försvinner. För djuren är detta det absolut bästa, säger Bo Algers som är veterinär och forskare.

Att köpa kött i Sverige är ofta ett lotteri, kvalitetssorteringen är nästan obefintlig och märkningen otydlig. Det är viktigt att öka valfriheten och sortera köttet i olika kvaliteter.

– Konsumenterna är beredda att betala mer för kvalitetskött när man vet att köttet är mört och gott, att ursprunget är känt och djuromsorgen god, säger Britt-Marie Stegs. Nu ska vi ta fighten för svenska köttbönder och konsumenterna! Vårt etiska kött är framtidens kött.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta: press@halsingestintan.se alt på telefonnummer 070-370 15 64

#hälsingestintan #etisktkött #mobilaslakterier

Se även: https://www.youtube.com/watch?v=iZtzQExLhJA
https://www.halsingestintan.se/press

Kontaktuppgifter
Bo Algers, professor och veterinär
Tel 0733 999790
E-post Bo.Algers@slu.se

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister,
Pressekreterare Madeleine van der Veer
Telefon 08-405 11 88
Mobiltelefon 070-519 01 59

Henrik Johansson, djuruppfödare och leverantör till Hälsingestintan
Svenlands Gård
Tel 0706 632838

John Widegren, djuruppfödare
Walla Säteri
Tel 070 270 8450

Fakta mobila slakteriet: Hälsingestintans satsning på mobila slakterier för fullvuxna nötkreatur är det första i hela Europa. Mobila slakterier har funnits inom rennäringen sedan 60-talet och i Norge finns ett för mindre tamboskap.

Det mobila slakteriet består av två ekipage som innehåller dels en dragbil med kontor och omklädning samt ett släp som innehåller själva slakteriet, dels en dragbil med släp för nedkylningen av köttet.

Slakteriet kommer till gården där uppfödaren har sina djur och genomför en så stressfri slakt som möjligt. En veterinär besiktar djurens allmäntillstånd och ordinarie djurskötare är med djuren ända till slutet. Detta gör hela processen lugn och stressfri. Metoden för slakten och hanteringen av djuren är noga utformad i samarbete mellan Hälsingestintan och institutionen för djurens välmående och hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Den tekniska konstruktionen är framtagen i samarbete med Hälsingestintans konstruktör Gillis Lantto från Gällivare samt det finska företaget Kometos Oy.

Slakteriet är självförsörjande på vatten och el. Kapaciteten på ekipaget varierar men med grundbemanningen fyra personer slaktar man upp till trettio djur om dagen. Köttet transporteras till en kylhall för hängmörning och därefter vidare till vårt eget styckeri.

Målsättningen i slaktprocessen är att ta hand om så mycket som möjligt av djuret. Även avfallet kommer att användas inom biogastillverkning.

Hälsingestintan – etiskt, utvalt, hängmörat kött direkt från gården.
För femton år sedan startade Britt-Marie Stegs köttkonceptet och varumärket Hälsingestintan. Utbudet i butikerna var under all kritik och svenskt kvalitetskött fanns nästan inte att uppbringa. Trots att en stor del av de svenska uppfödarna redan då höll hög klass på såväl djurhållningen som köttkvaliteten så sorterades nästan inget på slakterierna och i butikerna fanns praktiskt taget bara anonymt nötkött.

Detta sporrade Britt-Marie till att ta fram ett helt nytt koncept för svenskt kvalitetskött och det blev grunden för Hälsingestintan – att kunna erbjuda och tillgängliggöra svenskt kvalitetskött till medvetna konsumenter runt om i hela landet.

I dag levererar Hälsingestintan kvalitetskött från landets bästa uppfödare till kunder över hela landet och efterfrågan växer stadigt. Hälsingestintan tycker att man bör äta etiskt kött av hög kvalitet med svenskt ursprung som säkrar biologisk mångfald och öppna landskap.

Allt fler konsumenter gör ett aktivt val i det man äter, man väljer bland olivoljor, salt, choklad och kaffe och nu vill konsumenterna också ha mer att välja på när det gäller kött. Efterfrågan stiger på kött med hög kvalitet från svenska gårdar.

Instagram: halsingestintan
Twitter: @halsingestintan
Facebook: facebook.com/halsingestintan
Webben: halsingestintan.se