Hälsingestintan genomför nyemission

Styrelsen för Hälsingstintan AB (pub) har beslutat att genomföra en nyemission för att möta efterfrågan,
öka sortimentet och expandera med Europas enda mobila slakteri.
Hälsingestintan planerar en kraftig utökning av sortimentet och planerar även att erbjuda andra köttslag och förädlade produkter.

Emissionen, som är på maximalt 17,5 miljoner kronor ska möjliggöra en ökad satsning på sälj- och marknadsföringsinsatser samt  addera nya köttslag.
Emissionsbelopp: 8 000 000–17 500 000 kr
Emissionskurs: 8,47 kr/aktie

Teckningstid: 14 september–1 oktober 2018
Minsta teckningspost: 1000 aktier för 8470 kr
Företräde: Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare
Teckningsanmälan och mer information: https://www.halsingestintan.se/for-investerare/
 

Tack vare vårt mobila slakteri, som kör till den gård där djuren befinner sig, undviker vi varje år transporter av 4 000 djur. Vi kommer inte att nöja oss med detta, vår resa mot ett förändrat synsätt kring hur köttproduktion kan bedrivas har bara börjat.

Mats Markgren, VD Hälsingestintan

 

– Vi driver Europas enda mobila slakteri för nötkreatur och är de enda som tar djuromsorgen hela vägen in i kaklet.

Olof Stenhammar, Styrelseordförande Hälsingestintan

För frågor kontakta: ir@halsingestintan.se, 070-201 88 50

Stockholm 2018-09-14