PREMIÄR: EUROPAS FÖRSTA MOBILA SLAKTERI är här

Pressmeddelande 2014-09-25

En innovation för etiskt kött visades för första gången upp i dag – det mobila slakteriet för fullvuxna nötdjur. Nu kan duktiga uppfödare av svenskt nötkött få uppleva att deras djur slaktas hemma på gården i sin invanda miljö istället för att forslas till ett slakteri med åtföljande stress. Resultatet innebär bättre djuromsorg och godare kött.  Det första mobila slakteriet i Europa för fullvuxen nötboskap är färdigt att tas i drift.

På Gärdet i Stockholm presenterades det mobila slakteriet som inom en snar framtid ska ta sig ut till gårdar runtom i Sverige för att slakta djur direkt på gården. För BrittMarie Stegs på Hälsingestintan, och för många svenska djuruppfödare som värnar om djurens välfärd, innebär det mobila slakteriet en viktig pusselbit för att garantera en bra slutprodukt i form av gott kvalitetskött.

  • Det är så enormt roligt att äntligen få komma igång med det här, säger Britt-Marie Stegs, vi har slitit med detta i två år och äntligen är vi klara. Vi kan nu garantera bra kött, att djuren haft det bra hela vägen fram till slakt och att de slipper lämna sin trygga invanda miljö. Vår lösning höjer köttkvaliten och ökar djuromsorgen och det är ett stort steg. Det här är framtidens kött och nästa steg i världens bästa djurhållning, den vi har i Sverige.

Processen har tagit två år och har inte varit helt enkel med den rigorösa livsmedelslagstiftning som finns idag. För att svara upp mot regelverket och garantera god hygien samt rätt hantering av djuren har forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa medverkat i framtagning av det mobila slakteriet. Bo Algers, veterinär och forskare på SLU, har en lång bakgrund inom djuromsorgsområdet och konstaterar att slakt direkt på gården ger den bästa möjliga djurvälfärden. Slutsatser som delas av det mobila slakteriets chef Thomas Lyck.

  • Djurvälfärd och köttkvalitet påverkas negativt av den stress som uppstår i samband med drivningen av djuren, under transporten och vid hanteringen i för djuren okända och ofta bullriga lokaler. Med det mobila slakteriet kan vi eliminera de negativa elementen och får därmed en harmonisk miljö för djuren, säger Thomas Lyck.

Tack vare slakt direkt på gården och ett system för unik spårbarhet går det idag att garantera att djuret levt ett bra liv som följer dess naturliga beteende, sluppit antibiotika och stressfulla slakttransporter. Något även många djuruppfödare välkomnar.

  • Vi skickar motvilligt iväg djuren på långa transporter till slakt efter att ha arbetat för att ge djuret bästa möjliga uppfödning. Att få möjligheten att slippa detta moment och få full kontroll över var djuret hamnar samt vara med i slutskedet är fantastiskt, säger John Widegren, uppfödare från Östergötland.

 

För mer information, vänligen kontakta:

press@halsingestintan.se alt telefonnummer 070-370 15 64

Instagram: @halsingestintan

Twitter: @halsingestintan

Facebook: facebook.com/halsingestintan

Webben: halsingestintan.se

Om hälsingestintan:
1999 startade Britt-Marie Stegs köttkonceptet och varumärket Hälsingestintan. Utbudet i butikerna var under all kritik och svenskt kvalitetskött fanns inte att uppbringa någonstans. Trots att en stor del av de svenska uppfödarna redan då höll hög klass på såväl djurhållningen som köttkvaliteten så sorterades inget på slakterierna och i butikerna låg det bara en hög med anonymt nötkött i diskarna.

Detta sporrade Britt-Marie till att ta fram ett helt nytt koncept för svenskt premiumkött och det blev grunden för Hälsingestintan – att kunna erbjuda och tillgängliggöra svenskt kvalitetskött till medvetna konsumenter runt om i hela landet.

I dag levererar Hälsingestintan kvalitetskött från landets bästa uppfödare till kunder över hela landet och efterfrågan växer stadigt. Hälsingestintan tycker att man bör äta etiskt kött av hög kvalitet med svenskt ursprung som säkrar biologisk mångfald och öppna landskap.