Spårbart kött

Så här fungerar märkningen:
1. Djuren utrustas med elektroniska transpondrar (RFID teknik) i öronen när de föds. Märkena har en unik id-kod som innehåller information om djurets id som via en databas kan kopplas ihop med födelsedag, ras, gårdstillhörighet osv. Det här ger en säkrad identitet samt ett flertal logistiska fördelar under djurets uppväxt och hantering. Det går till exempel att registrera viktutveckling och övrigt som rör djurets välmående t ex eventuella medicinska behandlingar.

2. Vid slakten rapporteras varje djur-ID in i databasen. Informationen fylls då på med slaktbesiktningsresultat såsom klassificering och vikt. Oavsett om djuren är märkta elektroniskt eller inte så märker vi dem vid slakten, där vi överför djurets ID-information till en streckkodsetikett som följer med djurkroppen till hängmörningen.

3. När djurkropparna skall styckas så läses streckkoden av. När detaljerna sedan packas för leverans till butik följer informationen med till etiketten som klistras på detaljen i form av en QR-kod.

4. I butiken: På varje köttförpackning finns direkt information om djurets kön, ålder, ras och från vilken gård det kommer ifrån. Dessutom har varje tråg sin unika qr-kod som kan läsas av med hjälp av en smartphone. Vid scanning får man en fördjupad information om gården och djuret, recept på tillagning samt information om Hälsingestintan.