Anton och Henrik Hermansson

Storbro gård

Storbro gård ligger i Filipstads kommun och drivs av Anton och Henrik Hermansson
Under sommaren släpps kor med kalv ut på bete och till vintern kommer de in i halmade ligghallar. Djuren är ofta hanterade och är därför väldigt lugna och enkla att handskas med. Gårdsslakten går lugnt tillväga och det är ett naturligt steg för oss för att kunna säkerhetsställa djurens lugn ända från början till slutet. Gårdslakten är det rätta verktyget för våran filosofi. Lugna och glada djur ger gott och etiskt kött.