BO JÖNSSON

Nygård

I Kågeröd i Skåne ligger gården där Bo Jönsson och hans bror driver köttproduktion. God djuromsorg och avel betyder mycket för bröderna som anser att detta är nyckeln till fin köttkvalité.

På gården odlas viss spannmål och hö själva för att kunna utfodra djuren och ge en varierad kost. Varierad kost ger större aptit och att djuren äter så mycket dom vill. Då växer dom naturligt och mår bra. På sommaren får djuren dessutom gå utomhus på bete och detta är också en viktig del för välmåendet.