Camilla Mattsson & Jonas Halonen

Camilla Mattsson & Jonas Halonen

Djupviken

Djupvikens Gård bedriver ekologisk dikalvsproduktion utanför Torsåker i Gästrikland.
På gården finns två stallar, den ena är en varm lösdrift som har liggbås och den andra är en kall lösdrift med ströbädd.

Att slakta djuren i de mobila slakteriet innebär att de slipper transporten och att vi som känner djuren bäst följer dem in i de sista. På så sätt kan vi garantera att de har haft en bra liv från födsel till slakt.

Djupviken Facebook