JANNE HANSSON JÄRVSÖ

Jonhansas

På Jonhansas Gård i Vålsjö utanför Järvsö har Janne Hansson sitt lantbruk. Gården har 110 tjurar och 40 dikor och är nästan helt självförsörjande på foder. Lite proteinfoder till kalvarna är det enda som köps in för att de ska få tillräckligt med näring de första veckorna.

För Janne är det självklart att djuren måste må bra. – Som lantbrukare ligger ett stort ansvar i att mina djur ska må bra för att kunna producera bra kött. Ju bättre djuren mår desto mer växer dem och desto finare kött får de.
Att slakta hemma på gården ser Janne som mycket positivt.

– Det är viktigt med nytänk men framförallt fungerande nytänk. Det känns som att det är det bästa avslutet jag kan ge mina djur.