Jörgen Klasson

Jörgen Klasson

Näsudden

Näsuddens Lantbruk ligger strax utanför Värnamo och drivs av bonden Jörgen Klasson.
Gården har integrerad produktion så djuren lever hela sitt liv på gården.
Fodret som djuren äter är producerat på den egna gården med gräs som bas.

”Det bästa med det mobila slakteriet är att jag vet att djuren inte behöver utsättas för stressande transporter”