KARIN HOLSTENSSON

Härseby Gård

Härseby Gård ligger i Borensberg, Östergötland.

Vi föder upp Aberdeen Angus och på gården hålls en självrekryterande biffdjursbesättning. Detta är utgångspunkten, sparsamt med spannmålsodling. All gröda på vall och betesmark förädlas till kött. Förutom fri tillgång till vatten, salt och mineraler äter djuren endast bete och grovfoder; gräs, ogräs och klöver. Djuren har en ligghall med sjöutsikt över Boren, vi tror att kossorna gillar läget.

Vi har iordningsställt hårdgjorda ytor för utfodringen utomhus, ensilaget ges från utsidan av vinterhagen, allt för att slippa leriga djur samt upptrampade och spåriga marker. Arbetsmiljön blir lugnare och säkrare. Betessläpp förekommer inte, djuren har alltid möjlighet att vistas ute, Kalvarna föds där kossan väljer att vara, i ligghallen eller under bar himmel.

Aberdeen Angus dominerar pga sin enastående förmåga att växa på enbart grovfoder. Det är den enda rasen som är hornlös i original.