PER DOLK

Gråsta Gård, Sparreholm

Per Dolk tog över sitt föräldrahem, Gråsta Gård, år 1994. Nu jobbar han ihop med sin son och har 700 djur som har tillgång till foder och bete på 300 hektar. Maten som djuren får kommer uteslutande från den egna gården.

Gården är även KRAV-märkt så fodret är framställt utan minsta spår av gifter. Endast mineraler köps in som tillskott. Det är viktigt för Per med en god djuromsorg. Djuren måste få ett bra liv med bra mat och en bra vistelse helt enkelt.