Tommie Johansson

Tommie Johansson

Frälsegård

Tommies gård har mycket betesmarker. Besättningen av djur består av köttrasdjur och amkor av rasen Simmenthal/Hereford. Förutom egna beten så får djuren spannmål som produceras på grannens gård. Tommie anser att djuromsorgen är mycket viktig, att djuren ska trivas, må bra och ha ett bra liv. Djurens välbefinnande är avgörande för köttets kvalitet i slutändan och att man slipper transport och stress.