Viktor Götesson

Viktor Götesson


Gården drivs i 3:e generationen av Viktor Götesson tillsammans med sin mor Charlotta. Det är en integrerad mjölk och köttgård.
På sommaren betar djuren på artrika, sjönära betesmarker. Allt foder produceras på den egna gården och djuren äter i stort sett bara grovfoder.

”Jag umgås väldigt mycket med mina djur, en lugn hantering i kombination med
högkvalitativt foder ger fina, friska och lätthanterade djur”