VÅRA GÅRDAR

GOD DJUROMSORG - SÅ HÄR GÅR DET TILL

Hälsingestintan arbetar till allra största delen med köttrasdjur av olika slag. De vanligaste raserna är Hereford, Angus, Charolais, Simmenthaler och Limousine och korsningar däremellan.

Uppfödningen går till så att korna går ute och betar och betäcks på naturlig väg med en avelstjur. Nio månader senare kalvar kon och då får kalven vara tillsammans med sin mamma och dia och lära sig hur det går till under en lång period.

När kalven är ca sex månader tas den ifrån mamman som då behöver vila upp sig ett tag inför nästa kalvning. En del av kvigkalvarna sparas för att växa till sig och så småningom bli kor, dvs mammor och andra föds upp till slakt. Alla dessa går ute på beten på somrarna.

När det gäller tjurkalvarna så används de antingen till avel eller till slaktuppfödning.

Den fortsatta uppfödningen kan ske på lite olika sätt. På vissa gårdar fortsätter djuren att vistas både inomhus och utomhus, men det förekommer också att djuren är inomhus tillsammans med sin flock.

En del av de köttraser som förekommer växer ganska snabbt och går till slakt på försommaren. Andra lättare raser tar lite längre tid på sig och där förekommer två alternativ, antingen är djuren fortsatt inne i sin lösdrift eller så får de beta även den andra sommaren.

Alla djuren äter i huvudsak gräs från den egna gården, i form av hö, ensilage eller bete beroende på årstid. Mineraler är viktigt och extra protein och energi kan behövas och då får djuren det i form av spannmål, ärtor mm. Hälsingestintan tycker det är viktigt att allt foder är producerat så lokalt som möjligt och vi har satt upp målet att inom två år ska inget foder alls vara importerat. Vi är redan nu väldigt nära det målet.

Djuromsorgen i Sverige är reglerad enligt svensk djurskyddslag och den är bra och står sig väl även i internationella sammanhang. På Hälsingestintan står vi i direkt kontakt med våra uppfödare var och en och de vet vad viktigt det är för oss och dig som konsument med god djuromsorg. I vardagen betyder det att alltid bry sig om hur djuren har det och hjälpa dem omedelbart om något skulle vara fel. Det innebär att djuren har torra platser att ligga på och att de får näringsrikt och tillräckligt med foder och friskt vatten. Uppfödarna skriver också på en djurägarförsäkran om att detta är uppfyllt.

Hittills överträffar våra duktiga uppfödare våra förväntningar med råge. De är engagerade och stolta över sitt arbete och den kvalitet de får fram. God djuromsorg ger hög köttkvalitet helt enkelt!

UPPFÖDARE

Här kan du läsa mer om några av våra uppfödare, deras uppfödning och varför de har valt att samarbeta med oss.

BÄTTRE DJUROMSORG, GODARE KÖTT

Britt-Marie Stegs är kvinnan bakom Hälsingestintan. Allt började på gården hemma i Järvsö, hon ville ändra på att djuromsorg och köttkvalitet inte stod i fokus.

Läs mer
BÄTTRE DJUROMSORG, GODARE KÖTT

SAMARBETA MED HÄLSINGESTINTAN

Vill du bli en del av ett av de mest framgångsrika premiumkoncepten i landet och få en möjlighet att föras fram som en av Sveriges bästa uppfödare?

Läs mer