VÄRLDSNYHET I SPÅRBARHET FÖR KÖTT

PRESSMEDDELANDE 2015-11-19
I dag har Hälsingestintan presenterat en världsnyhet. Det är nästa steg i hennes strävan att erbjuda konsumenter bra kvalitetskött byggd på god djuromsorg. Nu kan konsumenter äntligen få den information om köttet som de har rätt att få, som många vill ha och frågar efter. Att möta bonden digitalt och se gården som köttet kommer ifrån.
För Hälsingestintan är målsättningen att ständigt förbättra kommunikationen mellan gård och konsument med hög transparens i alla led. Nu kan vi enkelt visa upp hela kedjan från gården till butiken. Som konsument kan man redan på förpackningen få information om gården och rasen och via en QR-kod och sin smartphone gå in och digitalt möta bonden/uppfödaren och besöka den gård köttet kommer ifrån. Genom ny teknik har Hälsingestintan skapat en världsunik spårbarhet för kött. Det är första gången det sker i större skala.

– Vi är först i världen med denna teknik för kött. För oss handlar det om god djuromsorg, stressfri slakt med vårt mobila slakteri och gott kött med känt ursprung. Vi är så glada och stolta att kunna presentera denna världsnyhet och visa upp hela vår kedja med den här nya tekniken, säger Britt-Marie Stegs, VD för Hälsingestintan.

Många konsumenter känner en oro kring ursprunget på livsmedel och vill veta mer om den mat de köper och äter. Till Hälsingestintan kommer många frågor från konsumenter om kvaliteten på köttet vad gäller ålder, ras, kön, gårdar och uppfödare. Med unik spårbarhet kan konsumenten enkelt själv hitta svaren.

– Kött i butik är alltför ofta anonymt och utan klassificering och kvalitetssortering. Det ändrar vi på nu och ger alla konsumenter information om var vårt etiska kött kommer ifrån. Och vi är först i världen att göra detta. Nu kan konsumenten välja ett kött som motsvarar deras önskemål, säger Britt-Marie Stegs.

Mycket pekar på att vi i framtiden av klimat- och hälsoskäl kommer äta en mindre mängd kött och mer växtbaserad mat, en utveckling som Hälsingestintan ställer sig bakom.

– Vi vill se mer aktiva val där slentrianätande av kött ersätts av en medveten konsumtion av kvalitetskött med kontroll på ursprung, uppfödning och hantering av köttet. Med det etiska köttet kan konsumenten göra ett medvetet val. Ansvarstagande bönder får också en välförtjänt konkurrensfördel och stark ställning på marknaden gentemot andra köttproducerande bönder i världen, säger Britt-Marie Stegs.

Den prisbelönte krögaren och TV-profilen Fredrik Eriksson har valt Hälsingestintans kött till sin krog Långbro Värdshus.

– Jag har valt Hälsingestintans kött på min krog för att det är ett riktigt kvalitetskött, med bra köttsmak och jämn kvalitet. Britt-Marie Stegs satsning på etiskt kött är beundransvärd och helt rätt i tiden, säger Fredrik Eriksson.

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta: press@halsingestintan.se
eller på telefonnummer 070-655 95 94
#hälsingestintan #etisktkött
Instagram: halsingestintan
Twitter: @halsingestintan
Facebook: facebook.com/halsingestintan
Webben: halsingestintan.se

Så här fungerar märkningen:

  1. Djuren utrustas med elektroniska transpondrar (RFID teknik) i öronen när de föds. Märkena har en unik id-kod som innehåller information om djurets id som via en databas kan kopplas ihop med födelsedag, ras, gårdstillhörighet osv. Det här ger en säkrad identitet samt ett flertal logistiska fördelar under djurets uppväxt och hantering. Det går till exempel att registrera viktutveckling och övrigt som rör djurets välmående t ex eventuella medicinska behandlingar.
  2. Vid slakten rapporteras varje djur-ID in i databasen. Informationen fylls då på med slaktbesiktningsresultat såsom klassificering och vikt. Oavsett om djuren är märkta elektroniskt eller inte så märker vi dem vid slakten, där vi överför djurets ID-information till en streckkodsetikett som följer med djurkroppen till hängmörningen.
  3. När djurkropparna skall styckas så läses streckkoden av. När detaljerna sedan packas för leverans till butik följer informationen med till etiketten som klistras på detaljen i form av en QR-kod.
  4. I butiken: På varje köttförpackning finns direkt information om djurets kön, ålder, ras och från vilken gård det kommer ifrån. Dessutom har varje tråg sin unika qr-kod som kan läsas av med hjälp av en smartphone. Vid scanning får man en fördjupad information om gården och djuret, recept på tillagning samt information om Hälsingestintan.