Vårt kött
Vi erbjuder svenskt, gårdsslaktat kvalitetskött till medvetna konsumenter i hela landet.
NYHET!
Smaksatta kryddfärser tillsammans med Taylors & Jones.
Läs mer!

Hälsingemetoden

BÄTTRE DJUROMSORG, GODARE KÖTT

Hälsingestintan startades som en reaktion mot hur det såg ut ute i de svenska butikerna.
Utbudet var minst sagt dåligt, då för femton år sedan. Svenskt kvalitetskött gick nästan inte att få tag i, kvalitet hade under lång tid fått ge vika för anonymt lågpriskött.

Men så hade det ju inte alltid varit. Så var det inte tidigare och så visste vi att det inte såg ut överallt.
Hemma på gården i Järvsö har vi aldrig kompromissat, alltid sett kvalitet som helt avgörande för smakupplevelsen. Alltid förstått att kvalitet, noggrannhet och precision går hand i hand med smakupplevelsen helt enkelt.

Om du älskar kött och bryr dig om att djuren har det bra under sin levnadstid har du kommit helt rätt.  Vi på Hälsingestintan vill vi göra skillnad på riktigt och därför tar vi ansvar för hela kedjan i vår produktion.

Vi fokuserar på tre viktiga grundpelare:

God djuromsorg
Våra utvalda uppfödare har extra fokus på att djuren har det bra. Något som de också garanterar Hälsingestintan via en djurägarförsäkran.

Gemensamt för alla gårdarna är att djuren inte lämnar gården när det är dags för slakt. Hälsingestintan kommer med sitt mobila slakteri och allt sker lugnt och fint i djurens invanda miljö. Det är bättre för djuren och kvalitén på köttet blir därefter.

Ärlighet och transparens
Du som konsument har rätt att få veta så mycket som möjligt om den köttbit du köper.

Därför är vårt kött alltid digitalt spårbart ner till varje enskild biffskiva. Du får veta vilken gård det kommer ifrån och om du scannar etiketten möter du bonden direkt.

Vi är stolta över det vi gör och är övertygade om att full transparens är framtiden. Det ger dig möjlighet att välja kött efter dina egna värderingar.

Smak och mörhet
Kött ska smaka gott och vara mört och fint. Vårt kött kommer från fina köttrasdjur och vi hängmörar hela djuret i 6-9 dagar och det förekommer ytterligare hängningsdagar på de ädla detaljerna efter kundens önskemål. Det innebär många fördelar då köttet blir mört och smakar mer.

SPÅRBART KÖTT

För Hälsingestintan är målsättningen att ständigt förbättra kommunikationen mellan gård och konsument med hög transparens i alla led. Nu kan vi enkelt visa upp hela kedjan från gården till butiken. Som konsument kan du redan på förpackningen få information om gården och rasen. Via en QR-kod och din smartphone kan du gå in och digitalt möta bonden/uppfödaren och besöka den gård köttet kommer ifrån. Genom ny teknik har Hälsingestintan skapat en världsunik spårbarhet för kött. Det är första gången det sker i större skala.

Vårt kött

HÄLSINGESTINTAN GÅRDSNÖT

Vårat kött kommer alltid från utvalda svenska gårdar och från djur som inte utsätts för stressande transporter. Vi utför inga industriella djurtransporter tack vare Hälsingestintans mobila slakteri, det enda i sitt slag i Europa.

Vi är specialister på köttkvalitet i och med att våra duktiga styckare i Eskilstuna sköter hängmörning och styckning. Vi hänger och mörar Gårdsnöt enligt vår egen unika metod för bättre smak.

Våra produkter har en unik digital spårbarhet och är märkta med en QR-kod så att du kan läsa om gården och djuren närhelst du önskar.

HÄLSINGESTINTANS GLADA UTEGRISAR

Grisarna kommer till gården när de är ca 12 veckor gamla. Sedan lever de utomhus hela året. De har tillgång till ligghall och hyddor med halm.

Fokus ligger på hälsa och välmående och grisarna får leva efter sina egna instinkter. Det innebär att de växer långsammare än i modern storskalig grisuppfödning. Köttet har mycket hög kvalitet. Dom slaktas vid 5-6 månaders ålder, då är köttet som bäst och grisarna har en slaktvikt på ca 90 kg.

Grisrasen är en treraskorsning mellan raserna Yorkshire, Hamshire och Lantras.

På gården finns egna stycklokaler och från och med i år har Vi även ett eget slakteri.

HÄNGMÖRNING - ETT GAMMALT HANTVERK

Förr i tiden var det vanligt att använda metoden hängmörning. Man gjorde det för att höja ätkvalitén. På Hälsingestintan gör vi som förr i tiden och hänger alla detaljer på djuret i 6-9 dagar i en speciell hängningshall med rätt luftfuktighet och temperatur.

När vi sedan styckar köttet tar vi undan biffstockar mm och hänger på ben en vecka till eller ännu längre om kunden önskar det. När köttet hängs startar en process inne i själva köttet som gör att proteinerna i cellerna bryts ned vilket gör köttet mört och fint.

I samband med mörningsprocessen dunstar även en hel del vatten från köttet. Det innebär att köttet får en kraftigare smak och ger mindre vätska vid tillagning. Det hängmörade köttet får en helt annan karaktär och går inte att jämföra med ohängt kött, både vad gäller smak och konsistens.

STYCKNINGSSCHEMA

Ett biffdjur styckas i flera detaljer som alla är olika vad gäller tillagning och smakupplevelser. Klicka här för att lära dig mer om alla styckningsdetaljer.

Våra gårdar

God djuromsorg – Så här går det till.

Hälsingestintan arbetar till allra största delen med köttrasdjur av olika slag. De vanligaste raserna är Hereford, Angus, Charolais, Simmenthaler och Limousine och korsningar däremellan.

Uppfödningen går till så att korna går ute och betar och betäcks på naturlig väg med en avelstjur. Nio månader senare kalvar kon och då får kalven vara tillsammans med sin mamma och dia och lära sig hur det går till under en lång period.

När kalven är ca sex månader tas den ifrån mamman som då behöver vila upp sig ett tag inför nästa kalvning. En del av kvigkalvarna sparas för att växa till sig och så småningom bli kor, dvs mammor och andra föds upp till slakt. Alla dessa går ute på beten på somrarna.

När det gäller tjurkalvarna så används de antingen till avel eller till slaktuppfödning.

Den fortsatta uppfödningen kan ske på lite olika sätt. På vissa gårdar fortsätter djuren att vistas både inomhus och utomhus, men det förekommer också att djuren är inomhus tillsammans med sin flock.

En del av de köttraser som förekommer växer ganska snabbt och går till slakt på försommaren. Andra lättare raser tar lite längre tid på sig och där förekommer två alternativ, antingen är djuren fortsatt inne i sin lösdrift eller så får de beta även den andra sommaren.

Alla djuren äter i huvudsak gräs från den egna gården, i form av hö, ensilage eller bete beroende på årstid. Mineraler är viktigt och extra protein och energi kan behövas och då får djuren det i form av spannmål, ärtor mm. Hälsingestintan tycker det är viktigt att allt foder är producerat så lokalt som möjligt och vi har satt upp målet att inom två år ska inget foder alls vara importerat. Vi är redan nu väldigt nära det målet.

Djuromsorgen i Sverige är reglerad enligt svensk djurskyddslag och den är bra och står sig väl även i internationella sammanhang. På Hälsingestintan står vi i direkt kontakt med våra uppfödare var och en och de vet vad viktigt det är för oss och dig som konsument med god djuromsorg. I vardagen betyder det att alltid bry sig om hur djuren har det och hjälpa dem omedelbart om något skulle vara fel. Det innebär att djuren har torra platser att ligga på och att de får näringsrikt och tillräckligt med foder och friskt vatten. Uppfödarna skriver också på en djurägarförsäkran om att detta är uppfyllt.

Hittills överträffar våra duktiga uppfödare våra förväntningar med råge. De är engagerade och stolta över sitt arbete och den kvalitet de får fram. God djuromsorg ger hög köttkvalitet helt enkelt!

HÄLSINGESTINTANS STYCKERI

Hälsingestintans eget styckeri ligger strax utanför Eskilstuna. Hit kommer köttet från det mobila slakteriet från gårdarna runtom i landet. Men först efter att köttet har hängmörats i hängningshallen är det redo att styckas. Anders Rydell är platschef med 27 års erfarenhet.

-All produktion sker här i Eskilstuna, säger han. Hälsingestintans filosofi är att man har full koll på hela kedjan: alla led i köttproduktionen.

På styckeriet jobbar de med alla detaljer. Varje styckare styckar ett helt djur, allt för att ha kontroll på detaljer och ett öga för kvalitet. Förpackningen sker med toppmodern teknik och full elektronisk spårbarnet.

Alla led i produktionen – för en bättre kvalitet, helt enkelt.

Det mobila slakteriet

Europas första mobila gårdsslakteri, vi söker upp djuren på gården, utan onödiga transporter.

Vi brinner för att ta fram kött till våra kunder. Vi brinner också för god djuromsorg och hög kvalitet. Därför har vi startat Europas första mobila gårdsslakteri, ett rullande stressfritt slakteri som söker upp djuren på gården, utan onödiga transporter. Det om något är köttbranschens framtid tycker vi!

Besök oss

Södra Järnvägsgatan 58
827 32 Ljusdal

Ring oss